Vill du skriva ett expertinlägg i vår blogg? Läs först vår anvisning!

Om konkurrensutsättning och underleverantörer i språktjänstbranschen

I ett meddelande av den 13 mars uppmärksammade Finlands översättar- och tolkförbund, SKTL, underleverantörernas ställning när översättningstjänster konkurrensutsätts. Finlands språktjänstföretag, SKY, anser att diskussionen om tillvägagångssätten i branschen är välkommen och förhåller sig positivt till värdekedjans alla parters strävanden att utveckla den egna verksamheten och hela värdekedjans funktion. Vissa formuleringar i meddelandet ger emellertid anledning…

Läs mer

SKYs kick-off 2020 – du måste sälja, annars händer något hemskt: inget alls!

Finlands språktjänstföretag (SKY rf) sparkade igång sitt verksamhetsår 2020 med en afterwork tisdagen 4 februari. Runt tjugo personer från våra medlemsföretag samlades på Scandic Simonkenttä i Helsingfors för att få höra branschprofilen Renato Beninattos insikter kring försäljning och dess betydelse för språktjänstföretag.      Men först några ord om mig själv: jag tog över som…

Läs mer