Om konkurrensutsättning och underleverantörer i språktjänstbranschen

I ett meddelande av den 13 mars uppmärksammade Finlands översättar- och tolkförbund, SKTL, underleverantörernas ställning när översättningstjänster konkurrensutsätts. Finlands språktjänstföretag, SKY, anser att diskussionen om tillvägagångssätten i branschen är välkommen och förhåller sig positivt till värdekedjans alla parters strävanden att utveckla den egna verksamheten och hela värdekedjans funktion. Vissa formuleringar i meddelandet ger emellertid anledning…