Finlands språktjänstföretag omfattar företag i alla storlekar som erbjuder språktjänster. Bland oss finns bland annat mindre översättningsbyråer som specialiserar sig på ett visst språkpar eller specialområde, stora sakkunnigföretag inom mångspråkig kommunikation, olika typer av tolktjänster, språkskolor samt mjukvaruföretag inom språkbranschen.

Vill du bli medlem? Bekanta dig med föreningens stadgar och fyll i vår medlemsansökan (länk)!

Fyll i medlemsansökan

Medlemsförmåner

 • öka ditt eget företags synlighet och kändhet
 • hjälp dina kunder att bättre hitta ditt företag
 • öka din omsättning
 • skilj dig från mängden med SKY-medlemslogotyp
 • bekanta dig med andra branschaktörer
 • påverka branschens verksamhetsvillkor och verksamhetsförutsättningar
 • håll dig uppdaterad om språkbranschens trender
 • påverka språkbranschens framtid
 • delta förmånligare eller gratis i många evenemang
 • dra nytta av kurser arrangerade av föreningen
 • skapa partnerskap med andra branschaktörer

Därtill får du

 • resultat från SKY:s marknadsundersökningar
 • en presentation av ditt företag på SKY:s webbplats
 • ett nyhetsbrev om språkbranschens aktualiteter
 • medlemsguider och rekommendationer för eget bruk
 • konkreta medlemsförmåner av olika tjänsteleverantörer