EUATC, eller European Union of Associations of Translation Companies, är europeisk takorganisation för nationella föreningar i översättningsbranschen. SKY:s företrädare SKTOL var grundande medlem i EUATC. EUATC har 23 nationella föreningar, en per land.

EUATC främjar språktjänsters kvalitet och bästa praxis i branschen samt stöder översättarutbildning inom Europa. EUATC sammanför Europas översättningsbyråer och ger dem en gemensam röst.

 

EUATC:s mål är att
  • stärka högklassiga kvalitetsstandarder och bästa affärsverksamhetsprinciper bland medlemmarna
  • föra fram enhetliga ställningstaganden av företag som erbjuder översättningstjänster i förhållande till statliga ämbetsverk och medborgarorganisationer i Europa och världen över
  • vägleda köpare av översättningstjänster och ge information om hur dessa kan dra nytta av företag som erbjuder översättningstjänster
  • delta i att lösa gemensamma utmaningar för översättningsbranschens företag i Europa
  • främja utvidgning av en högklassig översättningsmarknad i Europa
  • stöda grundandet av nationella föreningar för företag som erbjuder översättningstjänster i Europa
  • förbättra översättarutbildningens ställning i hela Europa
  • underlätta samarbetet med frilansöversättare genom att stöda fungerande  processer och goda professionella förhållanden