Finlands språktjänstföretag (SKY rf) blev till i oktober 2017, när Förbundet för översättningsbyråerna i Finland (SKTOL rf) godkände föreningens nya regler och utvidgade sin verksamhet till att omfatta även andra språktjänster än översättningstjänster.

Vi ökar språktjänstbranschens påverkansmöjligheter både i Finland och internationellt. Tillsammans med våra medlemsföretag och samarbetspartner utvecklar vi målmedvetet språkbranschen och dess verksamhet. Vi ser till att kunder som behöver språktjänster hittar branschens bästa företag och får bästa möjliga service.

Vi vägleder och utbildar våra medlemmar, ger utlåtanden med anknytning till språkbranschen och utvecklar hela språkbranschens verksamhetsförutsättningar. Vi samarbetar både nationellt och internationellt med andra branschaktörer och med läroanstalter.

SKY är medlem i branschens europeiska takorganisationen EUATC och
branschorganisation i Finlands Företagare.

Beställ nyhetsbrev