• Alla medlemmar kan publicera expertinlägg.
 • I anslutning till inlägget publicerar vi skribentens namn, organisation och bild.  
 • Inläggets upphovsman (eller organisation som upphovsmannen representerar) intygar att upphovsmannen har rätt att publicera inlägget och att inte inlägget kränker tredje parts upphovsrätt.
 • SKY är inte skyldig att publicera inlägg som föreningen anser opassande eller som gör alltför mycket reklam för ett enskilt företag eller en enskild service.
 • Den publicerande organisationen svarar för olika språkversioner av inlägget (fi, en och sv).
 • SKY:s styrelse och/eller dess kommunikationsansvariga person beslutar om godkännandet av enskilda inlägg för publicering.

Redaktionella anmärkningar

 • SKY har inte rätt att ensidigt ändra till bloggen erbjudna inlägg, men kan föreslå ändringar för inlägget.
 • Då texterna behandlas i en bloggeditor bör du undvika följande:
  • ändring av typsnitt, storlek eller färg direkt i texten
  • centrering av text eller kantjustering av stycken
  • understreckning av text, då understreckning på webben inte används som markering utan är reserverad uteslutande för formgivning av länkar och tillsatt text.
 • Skapa alltid en länk till i texten nämnda källor ifall källan finns publicerad på webben.
 • Rekommenderat teckenantal för blogginlägg är 4 000–6 000 tecken inklusive blanksteg.