Vuonna 2017 järjestetyn ja sittemmin keskeytetyn tulkkauspalvelujen kilpailutuksen jälkeen
Hansel Oy valmistautuu parhaillaan uuteen kilpailutukseen. Avoimella menettelyllä kilpailutetaan
asioimis- ja oikeustulkkauspalvelut. SKY:lla ja sen jäsenyrityksillä on mahdollisuus osallistua
tekniseen vuoropuheluun ja varmistaa, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat selkeät ja hankintayksikkö
saa hyviä, tarjouspyyntöä vastaavia tarjouksia.