Suomen käännöstoimistojen liitto SKTOL on nyt Suomen kielipalveluyritykset SKY. Yhdistys kutsuu jäsenikseen kielipalveluja tarjoavia yrityksiä.

SKTOL:n syyskokous hyväksyi uudet säännöt ja uuden nimen 27.10. Nimenmuutos on osa kattavaa muutosta käännöstoimistoja ja käännösalaa edustavasta liitosta kaikkia kielipalveluyrityksiä ja koko kielipalvelualaa edustavaksi yhdistykseksi. SKY kutsuu jäsenikseen käännös- ja tulkkaustoimistoja, kielikouluja, kieliteknologia- ja muita alan yrityksiä. SKY:n toiminta-ajatus on lisätä tietoisuutta nykyaikaisista kielipalveluista, edistää yhteistyötä alan toimijoiden kesken ja parantaa kielipalveluyritysten toimintaedellytyksiä. SKY järjestää itse ja yhteistyössä muiden kanssa koulutusta, seminaareja ja muita tapahtumia, osallistuu alan hankkeisiin ja tekee alan markkinoita koskevia selvityksiä.

SKY:n toimintasuunnitelman voi ladata täältä.

Lisätietoa asiasta saa liiton puheenjohtaja Katja Virtaselta, sktol@sktol.org.