SKY är en aktiv förening. Vi utövar verksamhet som är betydelsefull för hela språkbranschen.

Tyngdpunkterna i vår verksamhet är:

Förbättring av språktjänstföretagens verksamhetsförutsättningar, såsom
 • ökande av språkbranschens kändhet
 • deltagandet som expert i projekt inom språkbranschen
 •  bevakning av föreningens medlemmars och språkbranschens intressen i olika situationer
 • universitetssamarbete
 •  marknadsundersökningar: läget av språkbranschen och framtidsutsikter
Arrangerande av olika evenemang för språkbranschen, såsom
 • seminarier om olika ämnen
 • en konferens som årligt huvudevenemang
 • andra branschevenemang och nätverkandeträffar
 • information som medlemmar erbjuder andra medlemmar
 • kurser, webinarer
Nationellt och internationellt samarbete
 • samarbete med andra instanser som främjar samma mål
 • medlemskap i takorganisation