Kielipalvelualan kilpailutuksista ja alihankinnasta

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto kiinnitti 13.3. julkaisemassaan tiedotteessa huomiota alihankkijoiden asemaan käännöspalveluiden kilpailutuksissa. Suomen kielipalveluyritykset, SKY pitää keskustelua alan toimintatavoista tervetulleena ja suhtautuu myönteisesti kaikkien arvoketjun osapuolten pyrkimyksiin kehittää omaa toimintaansa ja koko arvoketjun toimivuutta. Jotkin tiedotteen muotoilut kuitenkin antavat aihetta kommentointiin. Tiedotteessa käytetään kielipalveluyrityksistä nimitystä välitystoimisto, mikä ei täysin vastaa SKYn näkemystä jäsenyritystemme…